Tro trods manglende tegn
Mads
Udgivet d. 09-01 2017
Mads

Tro trods manglende tegn

”Herren sagde til Moses: »Jeg vil komme til dig i en tæt sky, for at folket kan høre mig tale med dig og for al fremtid stole på dig.«” (2. Mos. 19,9)

Wow! Hvor var folk heldige på Biblens tid! Dengang viste Gud dem så mange ting og gav dem så mange håndgribelige og uforklarlige tegn på Hans eksistens. Det ville have været nemmere at tro dengang, når Gud viste sig så konkret.
Ja, Gud ville for flere tusinde år siden vise sig for folk, og dette eksempel fra 2. Mosebog er kun ét ud af utallige eksempler i Biblen, hvor Han benyttede sig af mirakler, tegn og undere i mødet med mennesker. ”Så stolede folk vel for altid på Gud, når Han nu havde vist sig så konkret, gjorde de ikke?” Nej, det gjorde folk ikke, og det havde intet at gøre med, at israelitterne dengang var dummere og mere glemsomme, end vi er i dag.

Jeg kan godt engang imellem tænke: ”Hvis jeg havde været der og set alt det, Gud eller Jesus gjorde, så ville jeg for altid kunne tro!” Men Biblen fortæller gang på gang, at vi mennesker ikke formår at holde liv i vores tro – selv efter at have oplevet store mirakler. I en lignelse i Biblen beder en død mand i Helvede om at få lov at gå til sine levende slægtninge og advare dem for: ”Kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig.” Sådan tænkte han, men svaret lyder: ”Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde.«” (Luk. 16,19-31) Jesus gjorde netop dét, at Han gav det ultimative bevis for sin guddommelighed: Han blev levende efter at have været død i TRE DAGE! Og folk har sørget for at skrive det ned, så vi kan læse beviset for Jesu guddommelighed selv efter 2.000 år. ”Så kan der da ikke være ét eneste menneske i verden, som ikke tror på Jesus som Gud, kan der?” Jo, for menneskers hårde hjerter vil ikke forstå det! Selv nogle af Jesu egne disciple, der havde fulgt Ham og set Ham gøre utallige mirakler, valgte på et tidspunkt at forlade Jesus, fordi noget af det, Han sagde, blev for meget for dem. (Joh. 6,66) ”Men de havde jo selv SET Jesus gøre mirakler, som kun Gud kan gøre!?”

Jesus siger, at ”en ond og utro slægt kræver tegn”. Men er der så ikke plads til tvivl? Er jeg et dårligt menneske, hvis jeg brænder efter at se et tegn, eller hvis jeg bliver i tvivl om, om Gud findes? Nej, og jeg TAKKER Gud for, at Biblen har så mange eksempler på gode kristne folk, som også vaklede i deres tro og opdagede, at Gud tog deres tvivl alvorligt. Johannes Døber, som hele sit liv havde levet for at fortælle om Jesus og havde peget på Ham som Guds søn, kom i tvivl og bad Jesus om bevis for, at Han virkelig var Guds søn. Da Jesus hørte det, blev Han ikke vred eller skuffet, men Han fortalte, hvad der var beviserne. (Luk. 7,18-23). Og en af Jesu disciple, Thomas, ville ikke tro på, at Jesus var blevet levende igen, hvis ikke han fik lov at se og røre sårene fra korsfæstelsen. Forkaster Jesus ikke sådan en mand med så svag en tro? Nej, i Thomas’ tilfælde viste Jesus, som havde været død, sig og gav Han ham et bevis for, at det var sandt.

"Menneskers hårde hjerter vil ikke forstå det! Selv nogle af Jesu egne disciple, der havde fulgt Ham og set Ham gøre utallige mirakler, valgte på et tidspunkt at forlade Jesus, fordi noget af det, Han sagde, blev for meget for dem."

Nogle gange giver Gud tegn og undere, for at vi skal tro, og andre gange må vi ”nøjes” med det, som, Jesus faktisk siger, er det allerbedste: ”Salige er de, som ikke har set og dog tror.” (Joh. 20,24-29) Gud udretter også store mirakler i dag i hele verden, og det fører såvel til omvendelser og en styrket tro hos nogle mennesker, som til ligegyldighed hos andre, som forhærder sig. Men selv dem, som ikke får det, de vil definere som et mirakel, at se, har ikke nogen undskyldning for ikke at tro på Jesus. Biblen gør det klart, at ALLE mennesker ved, at Gud findes, og dermed har ingen nogen undskyldning for ikke at tage stilling til Ham – Gud – Jesus. (Rom. 1,18-21) Jeg takker Gud, fordi Han også vil være min frelser, selv om jeg er en skeptisk, glemsom, kold, ligeglad tvivler, og jeg takker Ham for tegnet og miraklet over dem alle: Jesu sejr over døden!