At være kristen handler kun om at være “et godt menneske” – eller gør det?
Katrine
Udgivet d. 04-11 2021
Katrine

At være kristen handler kun om at være “et godt menneske” – eller gør det?

I Danmark bliver kristendom ofte kædet sammen med næstekærlighed - og med rette. For det at være kristen indebærer også et liv i næstekærlighed. Derfor tænker mange, at det at være kristen i bund og grund handler om at “være et godt menneske”. Man skal prøve at leve efter biblens regler. Og har man levet et nogenlunde ok liv, kommer man i himlen. 

Men nej. At blive og være kristen handler ikke først og fremmest om at “være et godt menneske”. 

Biblens menneskesyn er nuanceret. Det er hverken dystopisk eller utopisk, men realistisk. I sin essens er det, at vi er skabt som Guds ypperste skabning til at ligne Gud, men samtidig er vores hjerte forurenet af egoisme, had mod vores fjender osv. - alt det som biblen kalder synd. Skal vi have noget med Gud at gøre, skal det helst være på vores egne præmisser, og vi vil gerne selv definere Gud, så han passer ind i vores præferencer og behov.

Men en Gud, vi selv ”skaber” eller forestiller os, bliver en middelmådig Gud med brist, fejl og mangler – måske en rar, men lidt enfoldig bedstefar, eller en Svenn Brinkmann-agtig guru, der fortæller, at vi skal sænke skuldrene og acceptere tingene som de er. Men sådan er Gud ikke.

Biblen fortæller, at Gud er fuldstændig kærlig, god og fuldkommen, han er ”hellig”. Der er intet ufuldkomment eller syndigt i ham eller i hans nærvær. På trods af det, elsker Gud ufuldkomne, syndige mennesker, dybt og inderligt. Læser man gennem bibelens beretninger, ser man, at Gud samarbejder og er venner med et hav af uperfekte - for ikke at sige direkte dårlige - mennesker.

Men sagen er, at mens Gud elsker og søger uperfekte, brudte og dårlige mennesker, så kan Gud i sin natur ikke være ligeglad med det i os og i verden, der er mørkt og forkert. Han sammenlignes nogle steder i biblen med en læge. Og en god læge er ikke ligeglad med, at en patient har en virus eller en kræftknude. Selvom det ikke er rart at blive konfronteret med, så vil en god læge altid pege på det dårlige, som skal fjernes, for at patienten kan blive rask.

Denne ”sygdom” eller virus er vores medfødte modvilje mod at leve i kærlighed til Gud og andre og vores manglende evne til at leve et fuldkomment uselvisk liv.

Et sted i biblen siger apostel Paulus f.eks.

”… jeg forstår ikke mine handlinger. Det, jeg vil, det gør jeg ikke, og det, jeg hader, det gør jeg.” (Romerbrevet kapitel 7 vers 15).

Kender du det? Jeg gør.

Derfor er det både naivt og håbløst at jeg sætter min lid til at blive frelst ved at være et ”godt menneske”. Alligevel er der håb!

Brug for en anden

Første skridt til at blive en kristen består i at erkende: Jeg er – på trods af min store værdi som Guds skabning - ikke 100 pct. god, kærlig og uselvisk. Mit hjerte er forurenet. Jeg er en synder.

Andet skridt handler om at indse, at jeg ikke bare kan “tage mig sammen” og fikse mit liv og mit hjerte. F.eks. ved at følge en masse regler eller at være kompromisløst næstekærlig. Det siger biblen, at jeg ikke kan.

Derfor har vi har brug for, at der er en, der gør alt det, vi ikke kan, for os. 

Biblen fortæller, at Jesus har gjort dette. Han levede det liv, vi ikke kan leve, og på korset tog han straffen for det, vi gør forkert. Dermed kurerede han vores sygdom og gav os kuren til at blive raske.

Ifølge biblen skal vi alle sammen møde Gud en dag – enten når vi dør, eller når Gud holder dommedag – og vi skal alle stå foran Gud som dommer, uanset om man har troet på ham eller ej. Det skal vi, fordi Gud en dag ønsker at udrydde alt ondt – fra de største grusomheder til de ”små hvide løgne” og de egoistiske valg – og skabe en ny, perfekt og fuldkommen verden.

Bytte plads med Jesus

Som kristen kan jeg på dommedag pege på Jesus og sige: ”Jeg har byttet plads med Jesus, din søn. Jesus tog min dom på korset og blev straffet, som om han havde begået alle de synder, jeg har begået i mit liv.”

Samtidig giver Jesus mig lov til at fremvise sit fuldkomne liv for Gud, som om det var mig, der havde levet et liv i perfekt kærlighed til mennesker og tillid til Gud. Lidt ligesom hvis jeg kunne fremvise en andens cv til en jobsamtale. På grund af det tilbud, Jesus giver mig, om at bytte plads med ham, kan jeg blive rask, ubesmittet og uforurenet, trods min iboende egoisme og mistillid. Jeg kan være helt tæt på den fuldkomment retfærdige, perfekte og gode Gud - uden at blive blændet af hans hellighed – og leve med ham både her på jorden og i evighed på den nye jord, som han vil skabe for alle dem, der har taget imod Jesus.

Ønsker du, at Jesus må tage din plads, så du kan leve omsluttet af Guds godhed i det her liv og i det næste, så kan du bede Jesus komme ind i dit hjerte og dit liv.

Det kan du f.eks. gøre ved at bede denne bøn:

Kære Gud. Jeg ved godt, at jeg er et ufuldkomment menneske. Jeg erkender, at jeg har svigtet dig og andre mennesker. Jeg er en synder, og jeg har brug for dig. Jeg beder, at du vil tilgive mig, fordi Jesus allerede har taget dommen og straffen på korset. Og jeg beder om, at du må dømme mig ud fra hans liv i stedet for mit. Jeg takker, at Jesus levede det liv, jeg ikke kan leve, og at han tog min straf. Jeg ønsker at tage imod din gave, Jesus, og følge dig i mit liv. Amen.

Derudover vil jeg varmt anbefale dig at læse om Jesus i biblen, f.eks. i Lukasevangeliet eller Johannesevangeliet. Du kan også tjekke den gratis app Bibeltid, der kan hjælpe til at tage hul på at læse i biblen.

Hvis du endnu ikke er der, hvor du ønsker at tage imod Jesus, men gerne vil undersøge kristendommen nærmere, kan du jo starte med at tjekke Jesusbloggens indhold ud. Der er videoer, sange og blogindlæg, der fortæller om Gud og om livet som kristen.

Og så vil jeg opfordre dig til at læse andet og tredje blogindlæg i serien ”Hvordan bliver man kristen”.

Du kan også læse vores lynguide til kristendommen med 4 enkle steps.