3 spørgsmål og 3 svar om homoseksualitet
Katrine
Udgivet d. 26-09 2022
Katrine

3 spørgsmål og 3 svar om homoseksualitet

Object reference not set to an instance of an object.

Jesusbloggen fik på Facebook nogle skarpe spørgsmål om homoseksualitet fra en kritisk og eftertænksom følger. Vi er glade for gode spørgsmål, og besluttede derfor at skrive en blogpost baseret på dem. Her er, hvad vi kom frem til.

1. Hvorfor mener kristne, at kristendommen sagtens kan tilpasses nutiden på nogle punkter (kvindelige præster og afskaffelse af slaver), men ikke på andre punkter (homoseksuelle forhold)?

 

I biblen er der både ordninger, som er lavet af Gud ind i en specifik virkelighed, og så er der ordninger, som er tidsløse og universelle.

Den første slags ordninger handler om, hvordan vi bedst lever i den tid og virkelighed, vi er sat i. Vores verden er langt fra sådan, som Gud ønsker, den skal være. Men alligevel har Gud sat os til at leve i den. Gud ved, at vi ikke kan ændre hele verden. Samtidig ønsker han ikke, at vi bare passivt skal acceptere alt, hvad der foregår. Derfor giver Gud nogle ordninger for, hvordan kristne bør leve i en verden med ondskab. Slaveri var for eksempel aldrig Guds ideal, men ikke desto mindre virkeligheden i dén verden de bibelske forfattere var en del af. De ordninger, Gud giver om slaver, tjener dét formål, at gøre slaveriet mere tåleligt for slaverne og bevæge samfundet i en retning, så slaveriet afskaffes.

De tidsløse ordninger derimod knytter sig ikke til en bestemt kontekst, men til Guds skaberværk og gælder derfor til alle tider. Her handler det for eksempel om Guds design for ægteskab og seksualitet. De ordninger skal ikke tilpasses vores tid. I stedet skal vi tilpasse os Gud.

Alle mennesker har noget vi længes efter. Og nogle af de ting vi længes efter er imod Guds vilje for vores liv. Nogle af os er bare enormt gode til at skjule det og lave fine facader. For eksempel kæmper nogle kristne med nærighed. Det kan være en daglig kamp at skulle dele af de penge, jeg selv har tjent og knoklet for og i stedet stole på, at Gud vil sørge for mig. Nogle ugifte kæmper med at skulle leve i afholdenhed, blot fordi de ikke har været heldige at finde en ægtefælle. Homoseksuelle må ligeledes leve i afholdenhed.

Som kristen er der altså nogle ting, Gud beder os give afkald på, og det kan være en kamp.

Så hvorfor overhovedet tage den kamp op?

Når jeg oplever, hvad det, som Jesus har gjort for mig, betyder, så sker der noget i mig. Jeg indser, at det, som jeg får gennem Jesus, er bedre, end hvad jeg end måtte give afkald på. Det giver mig en dyb glæde, som hverken homoseksualitet, heteroseksualitet, penge, en bestemt politisk leder, en æstetisk oplevelse eller min kristne, moralske levevis kan give mig. Når jeg tager imod Jesus, giver han mig et nyt hjerte med et nyt syn på livet, nye prioriteringer og nye længsler.

Det betyder dog ikke, at de gamle længsler nødvendigvis forsvinder. For nogle kan det at blive kristen derfor betyde en livslang kamp. Og jeg tror, der kan være særlige udfordringer forbundet med det at være homoseksuel. For det første lever vi i en kultur, der er enormt seksualiseret. Det er en udbredt fortælling, at romantisk kærlighed og sex er vejen til ultimativ lykke, og at den, der ikke får sex, er en taber og et offer. Derfor kan det virke særligt forkert, når Gud beder homoseksuelle leve i afholdenhed.

For det andet, så er stigmatisering og fordømmelse af homoseksuelle stadig fremherskende. Det er en trist og fuldstændig uacceptabel opførsel for en kristen. Jesus brugte jo netop tid sammen med de mennesker, som samfundet fordømte. Jesu tilgang til mennesker var – og er – ikke baseret på, hvad vi gør, men hvad han ønsker at gøre for os. Derfor mødte Jesus alle mennesker med respekt og kærlighed. Samtidig var han meget direkte, når han kaldte mennesker til at ændre deres livsstil. For eksempel, da han beder en rig mand give alt, hvad han ejer til de fattige eller til en kvinde med mange mænd om at opgive dette. Når biblen påbyder homoseksuelle at leve i afholdenhed, tror jeg nogle drager lighedstegn med den stigmatisering, de har oplevet, og slet ikke ænser, at Guds ordninger for vores liv handler om noget helt andet.

For det tredje, så kan det at skulle give afkald på homoseksuel adfærd kan også være smertefuldt, fordi seksualiteten er en stor del af ens personlighed. Det kan være svært at adskille fx homoseksuel adfærd fra den jeg er. Biblens bud om afholdenhed kan virke som en afvisning af det homoseksuelle menneske, og det kan være en kæmpe smerte og et stort offer, at skulle give afkald på at udleve denne del af sig selv.

Biblens bud om afholdenhed er ikke en stigmatisering af homoseksuelle, heller ikke en afvisning af det homoseksuelle menneske. Men det er et kald til at leve et anderledes liv i tillid til Gud.

Som en trøst, vil jeg sige, at Gud ved, hvordan det føles at skulle opgive noget, der betyder alt. For han opgav sit kæreste eje, sin søn, og samtidig en del af sig selv, da han gav Jesus. Netop for at han kan have fællesskab med mennesker – både heteroseksuelle og homoseksuelle.

Jeg ved ikke, om du der læser det her, tror på Gud eller om du overhovedet kender ham. Men prøv at overvej det her. Hvis Gud virkelige er Gud. Hvis han er en både kærlig og almægtig Gud. Og hvis han virkelig rejste Jesus fra døden. Tror du så ikke, at han er både stærk og kærlig nok til at hele de sår, det giver, at give afkald på den del af dig, der længes efter noget, som er imod Guds vilje for dit liv? For eksempel at længes efter en anden ægtefælle end din egen, at ønske at beholde al din rigdom selv eller efter at være sammen med en af det samme køn. Og tror du ikke, han i stedet fylde dig om med sin nåde, fred og kærlighed? Jeg synes i hvert fald det er en tanke, og måske en bøn, værd.

2. Hvorfor er homoseksualitet en større mærkesag for mange kristne, end fx skilsmisse efterfulgt af nye ægteskaber?

Jeg mener, at den vigtigste mærkesag er, at kende Jesus og leve tæt på ham. Men jeg kan godt forstå, at du tænker, at det er en større mærkesag for mange kristne end mange andre emner. Det kan måske skyldes, at der har været meget fokus på netop homoseksualitet i forbindelse med lovændringer i folkekirken. I virkeligheden er det er det vigtigste egentlig ikke, hvilke mærkesager, der er vigtige for kristne, men hvad Gud igennem biblen siger om de forskellige, til tider, kontroversielle emner.

Og så har jeg lyst til at sige, at det faktisk er lidt interessant, at du spørger om netop dette, da jeg som kristen i samtaler ofte oplever, at min tro reduceres til følgende tre spørgsmål:

”Må du ikke drikke alkohol, når du er kristen?”

”Må du ikke have sex før ægteskab som kristen?”

”Synes du, det er forkert at være homoseksuel?”

Så for mig personligt, må jeg sige, at det egentlig ikke er en større mærkesag end alle andre leveforhold, biblen beskriver. Og det ærgrer mig egentligt, når det bliver så altoverskyggende. For der er så mange aspekter af livet med Jesus, som jeg gerne vil dele med mennesker, som ikke kender Gud endnu.

3. Kan en mand godt "ligge" med en anden mand, på samme måde som han ligger med en kvinde? Og hvor sætter man grænsen? Må to mænd godt ligge på en sofa og se film sammen, hvis de også har gjort dette med en kvinde på samme måde, hvilket eksempelvis kunne foregå i hver sin sofa? Og hvad med mænd der aldrig har ligget med kvinder? Må de godt ligge med mænd, fordi de umuligt kan gøre det på samme måde som de har ligget med kvinder?

For det første, skal det måske lige slås fast, at når biblen taler om at ”ligge med nogen”, så betyder det at have sex. I hvert fald kommer der børn ud af det, når biblen siger, at en mand ligger med sin kone ;)

Jeg tror, det handler om at kende Gud. Når du læser i bibelen, og igennem den lærer Gud at kende, vil du også have visdom til at træffe beslutninger i dagligdagssituationer og leve et liv, som ærer Gud.

I et brev, som Paulus skriver til en kristen menighed i byen Korinth står der følgende:

”Ved I ikke at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd eller tyve eller griske mennesker, ingen drukkenbolte, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige.”

Her kan du se, at homoseksuel adfærd bliver nævnt på lige fod med en række andre synder, der alle adskiller os fra Gud. Men hvis man læser videre, kan vi heldigvis også se, at uanset om det drejer sig om skilsmisse druk, sex før ægteskab eller udlevet homoseksualitet, så er der ét håb for os:

”Sådan var nogle af jer engang, men I blev vasket rene, I blev helliget, I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd.”

Afslutningsvis vil jeg gerne sige, at selvom vi her har forsøgt at komme med vores svar på disse spørgsmål, så tror jeg også, at der altid vil være ting ved Gud og biblen, som jeg ikke kan forstå til fulde. Fordi Gud er Gud, og jeg er et menneske. Og selvom jeg er kristen, er der stadig mange ting, som jeg enten kæmper med at forstå eller acceptere. Men det, tror jeg, ikke nødvendigvis gør dem mindre sande. Og i hvert fald tror jeg, de er værd at undersøge, stille spørgsmålstegn ved, reflektere over og forholde sig til. Det tror jeg aldrig man kan eller bør blive helt færdig med, og jeg håber du, der læser dette, selv vil undersøge Gud nærmere og gøre dig dine egne tanker og refleksioner. Og hvis du har lyst til at dele dem med os på Jesusbloggen, hører vi gerne fra dig.