Vanvittigt!
Sebastian
Udgivet d. 27-11 2018
Sebastian

Vanvittigt!

John Allen Chau rejste for nyligt til en isoleret ø med et budskab. Han fik ikke lov til at være længe på øen før han blev slået ihjel af indfødte.

Mange tænker han var vanvittig. Og det virker også helt vanvittigt. Men han var drevet af et klart budskab, som han bare måtte dele med indbyggerne: ”Jeg elsker jer, Jesus elsker jer.”

Jeg håber, at hvis Gud en dag kalder mig til at gøre noget lignende, at jeg da tør være lige så vanvittig. Nogle religiøse mennesker er vanvittige og slår andre mennesker ihjel for det de tror på. I Bibelen kan vi bl.a. læse om Paulus. Han var en religiøs leder, der forfulgte de kristne voldsomt. En dag fik han selv et møde med Jesus, og da ændrede hans liv sig radikalt! Fra at slå kristne ihjel, blev han selv en kristen, der måtte leve i fare for sit liv.

Paulus forstod at denne Jesus havde ofret alt – ja endda sit eget liv – for at skabe en vej til vores Gud og skaber. Paulus kunne ikke holde det budskab for sig selv og begyndte at forkynde om Jesus.

På en af sine rejser sagde Paulus: ”Nu er jeg på vej til Jerusalem. Jeg tager derhen i lydighed mod Helligånden uden at vide, hvad der skal ske mig der. Dog ved jeg, at Helligånden i den ene by efter den anden gentager for mig, at lidelse og fængsel venter mig forude. Men jeg regner ikke mit eget liv for noget, når blot jeg kan fuldføre den gerning, som Herren Jesus har givet mig, nemlig at forkynde det gode budskab om Guds nåde.”

På grund af Paulus’ vanvid, fik jeg ca. 2000 år senere, i et helt andet land og i en helt anden kultur, lov til at møde den samme selvopofrende Jesus, som ved sit liv, sin død og sin opstandelse har sat mig fri! Så hvem ved hvad John Allen Chau kan have startet på den ø.