"Evangeliet" - Hvad er det?
Sebastian
Udgivet d. 29-11 2019
Sebastian

"Evangeliet" - Hvad er det?

Mange mennesker over hele verden ser Jesus som et godt ideal – et stort forbillede. Og det er der god grund til!

For mig er han dog først og fremmest noget helt andet. Da Jesus blev født julenat var det ikke bare en sød tanke eller en god idé. Nej, det var verdens redningsaktion! Lad mig forklare, hvad jeg mener: Mennesket er dybt ønsket og elsket af Gud. Men noget gik galt. Bibelen taler om et syndefald. Mennesket gjorde oprør imod Gud.

I dag oplever vi denne dobbelthed så tydeligt: Det gode og elskværdige i forhold til det onde og uønskelige. Vi arbejder hele tiden for et bedre liv, og mange af os får lov til at nyde godt af gode relationer, godt helbred osv. Men det er så skrøbeligt. Lige pludselig bliver man syg, eller den gode relation bliver ødelagt. Det føles uretfærdigt og er dybt frustrerende.

Vi kender også alle sammen til egoismen i os selv. Mange mennesker forsøger at skjule egoismen for andre og pakker den pænt ind. De får måske endda overbevist sig selv om, at de er lidt bedre end de fleste andre mennesker. Men nede på bundlinjen er vi alle ens på godt og ondt: Vi er skabt, ønsket og elsket af Gud, og samtidig har vi en egoistisk natur. Du kan ignorere det og fortsat være frustreret, eller du kan forholde dig til det.

Bibelen siger: ”alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud.” (Rom. 3, 23) På grund af vores ødelagte natur, er vores relation med Gud også ødelagt. Kun det fuldkomne kan komme i Paradis – Kun det fuldkomne kan have fællesskab med Gud. Og det har vi alle mistet! Vejen til Gud er lukket, og du og jeg er under Guds vrede. Den dag vi dør, er der intet håb. Kun dom, Helvede, mørke og dyb fortvivlelse. Det er uden tvivl en ubehagelig sandhed at blive konfronteret med, men hvis du forholder dig til det, kan det blive det mest befriende! Ja, det kan blive din frihed!

I Det Gamle Testamente er der bl.a. en profet der hedder Zakarias. Han forudsiger ca. 500 år før Jesus bliver født, at Gud vil lave en redningsaktion: ”de skal se hen til mig, ham, de har gennemboret. (…) På den dag åbnes der for Davids hus og for Jerusalems indbyggere en kilde, som skal rense for synd og urenhed” (Zak. 12, 10-13,1).

Ca. 500 år senere bliver Jesus født. Han hænder og fødder blev gennemboret med søm for vores skyld, da han døde på et kors. Og da han blev levende igen, sejrede han over alt det onde.

Hvis du forstår hvor meget du og jeg er på spanden overfor Gud, vil du opleve noget af den samme begejstring som jeg over dette! Kig på dig selv, og kig ud i verden! Se alt det skabte: Smukt, fantastisk, vidunderligt – og samtidig ødelagt og ufuldkomment.

Er der frihed? Er der tilgivelse? Er der håb?
Ja, der er! Den mistede herlighed fra Gud er tilbagevundet, en frisk kilde med tilgivelse er blevet åbnet, og den kan blive din!

Det kan opsummeres med to herlige citater fra det Nye Testamente:

”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.” – Joh. 3, 16
”Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed.” – 1 . Joh. 1, 8-9

Jeg vil i dag opmuntre dig til at tale med Gud. Tak Ham for at du er ønsket og elsket af Ham. Fortæl ham derefter om din egoisme, dine fejltrin og svagheder. Bekend/indrøm det for Ham. Og tak Ham så for at Hans frihed og tilgivelse er blevet din!

 

 Der fik du julegaven over alle julegaver – Jesus selv.