En kærlighedserklæring til dig
Camilla
Udgivet d. 19-12 2018
Camilla

En kærlighedserklæring til dig

Det, der skete i julen for 2018 år siden, giver ingen mening i menneskelige øjne. Men i Guds øjne er Hans skabning så dyrebar, at Han ikke bare kunne se på og lade den gå fortabt.

Menneskeheden så sort ud. Mennesker var kommet på afveje. Vi var skabt til at leve i midten af Treenighedens (Gud, Jesus og Helligånden) kærlighedsforhold, og det var langt fra sådan, det så ud for os på grund af vores synd.

Derfor valgte Jesus, som er lige med Gud, at blive lige med mennesker og give afkald på sin herlighed.

Han valgte at blive fuldstændig afhængig af mennesker – dem, som Han selv har skabt.

Jesus, som havde alt, valgte at blive født i en fattig familie, som næsten ingenting havde.

Det giver ingen mening, at Han, som har skabt mig, valgte at blive endnu ringere end mig. Det er ikke til at fatte.

Men det giver mening for Ham, fordi Han er en Gud, som er villig til at give sit liv for dem, Han elsker, en Gud som ydmyger sig selv og bliver som en tjener for os. Det er en realitet, der gør mig ekstremt ydmyg.

”Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys, lyset skinner for dem, der bor i mørkets land.” Esajas 9,1

Jesus er lyset, som kom for at frelse dem, som tager imod Hans kærlighed, fra et evigt liv i mørke.

Mørket er virkelighed for dem, som stadig lever adskilt fra Gud. Men der er håb, og det er det, vi bliver mindet om i julen. For selvom Jesus levede i mørkets land, overvandt Han mørket, og de, som tager imod Ham, har derfor også overvundet mørket.

Og vi er kommet tilbage til det kærlighedsforhold med Ham, vi er skabt til. Det er virkelig gode nyheder, som vi burde fejre hver eneste dag.  

Gud er kærlighed og det var det, Han ville vise dig igennem Jesus.

 At Jesus blev født i denne verden juleaften er Guds måde at fortælle dig, at Han rækker hånden ud til dig og ikke har forladt dig.

Han satte sine fødder på denne jord for at sige, at Han savner dig. Han savner fællesskab med dig, som endnu ikke lever med Ham.

Vil du tage imod Hans kærlighed til dig – og leve evigt med Ham, som intet mørke har i sig?

Vil dele min yndlingsjulesang med jer. Jeg fyldes af taknemmelighed, når jeg hører den.

Jeg har oversat det første vers.

O hellige nat, stjernerne skinner klart

Det er natten for vor kære frelsers fødsel

Længe lå jorden og led i synd og fejltagelser

Indtil Han viste sig og sjælen følte sin værdi

En skælven af håb og den trætte verden jubler

For ude i det fjerne kommer en ny og pragtful morgen til syne