"Lad de andre gå"
Anja
Udgivet d. 12-04 2019
Anja

"Lad de andre gå"

Et af de vers fra beskrivelsen af Jesu korsfæstelse, som jeg er blevet særlig glad for, står i Johannesevangeliet kapitel 18 vers 8. Verset er skrevet i forbindelse med at Jesus blev taget til fange af vagtstyrken, nogle af ypperstepræsterne og farisæernes tempelvagter, i Getsemanes have. Jesus sagde sådan her til dem, der tog ham til fange:

”Det er mig; det har jeg jo sagt jer. Når det altså er mig, I leder efter, så lad de andre gå.”

Det her vers er for mig essensen af, hvad påske handler om, nemlig at Jesus frivilligt lader sig tage til fange og korsfæste. Han ”lader mig gå”, selvom det i virkeligheden er mig selv, der burde bære straffen for mine synder.

Jeg tror aldrig helt, jeg kommer til at fatte, hvor vildt det egentligt er, at en anden har taget ALT min synd på sig.

Han gik i døden for mig.
Han vandt over døden, så jeg kan få evigt liv.

En påsketradition fra min barndom

Da jeg var barn, havde vi i familien en påsketradition, hvor mine søskende og jeg skulle lave en rede ud af græs, mos og grene, som skulle stå ude i haven. Hver morgen i påskeferien lå der et lille sukker- eller chokoladeæg i reden, som vi naturligvis troede på, at påskeharen var kommet med.

Selvom traditionen ikke har noget at gøre med, hvad påsken i virkeligheden handler om, er det for mig blevet et godt billede på det at tage imod, hvad Gud gjorde for os i påsken. Guds offer for os på Golgata er fuldstændig GRATIS og BETINGELSESLØST, ligesom jeg som barn hver dag i påsken fik et gratis chokoladeæg uden egentligt at have gjort mig fortjent til det. Dog var der ingen påskeæg at få uden en rede, altså et sted, hvor ægget kunne lægges. På samme måde er vi nødt til at åbne vores hjerte for Gud, så vi bliver i stand til at tage imod den gave, som Gud allerede har givet os.

En opfordring

Jeg håber, at du som læser dette, vil åbne dit hjerte overfor Guds gave til dig ved at være åben og undersøgende omkring, hvad det egentligt er, biblen siger, og hvad vi som kristne tror på. Hvis du har lyst, kan du bede til Gud om at han må vise sig for dig gennem biblen eller ad andre veje.