Den sidste uge
Lars
Udgivet d. 15-04 2019
Lars

Den sidste uge

Mandag

Matt 21:1-11; Mark 11:1-11; Luk 19:28-44; Joh 12:9-19

Indtoget i Jerusalem er spækket med symbolik og tankevækkende ord. Jesus drager ind i Jerusalem og opfylder de gammeltestamentlige profetier. Samtidig græder han over Jerusalem, da han ser byen, for selvom de hylder ham nu, ved Jesus, at mange i byen vil afvise ham som deres messias. Jesus overnatter i Betania.

Tirsdag

Matt 21:12-22: Mark 11:12-19; Luk 19:45-48

Jesus har sovet i Betania endnu engang, og går nu mod Jerusalem. På vejen foretager han den symbolske handling, hvor han forbander figentræet, så det visner. Det er et symbol på Israels frafald og afvisning af ham som deres messias. Efterfølgende renser Jesus tempelpladsen, og kalder den en røverkule – igen en domshandling.

Onsdag

Onsdag er den store undervisningsdag. Jesus underviser på tempelpladsen og fortæller en lang række opsigtsvækkende ting. Han forudsiger at Jerusalem skal ødelægges (hvilket sker år 73 e. kr.) og underbygger sin egen autoritet med skriftbeviser ud fra Sl 110. Ligeledes får vi en række taler om dommen og Jesu egen genkomst. Jesus stiller dermed sig selv i centrum af verdenshistorien!

Torsdag

Om torsdagen forberedes påskemåltidet. Efter solnedgang er det jødiske døgn skiftet til fredag (15. nisan i den jødiske kalender) og påsken er derfor officielt i gang. Der er tale om en særdeles begivenhedsrig nat, hvor Jesus indstifter nadveren, og indirekte henviser til profetien i Jeremias 31 ved at indstifte en ny pagt, der bygger på et blodigt offer: Jesu eget blod og offer! Judas har forladt forsamlingen og forråder Jesus.

Fredag

Matt 27:1-61; Mark 15:1-47; Luk 23:1-56; Joh 18:28-19:42

Natten til fredag og ud på morgenen har vi processen mod Jesus. Synedriet (jødernes råd) er indkaldt, og de dømmer Jesus til døden for blasfemi. Da jøderne ikke har myndighed under romersk besættelse til dødsdømme, sender de ham til Pilatus, der sender Jesus videre til Herodes og herefter sendes han endnu engang tilbage igen. Pilatus dømmer Jesus til døden efter folkeskarens pres. Klokken 9 om formiddagen føres Jesus ud til Golgata uden for bymuren. Han dør kl. 15 om eftermiddagen – i en tretimers periode (fra 12-15) er alt mørkt. Jesus har tidligere den dag sagt til Pilatus: ”Du havde ikke nogen som helst magt over mig, hvis ikke det var givet dig ovenfra. ” (Joh 19:11). Jesu død er efter Guds vilje – fordi Jesus er sonofferet for verdens synd.

Lørdag

Jesus er død og ligger i graven. Fordi det er sabbat og hviledag, venter kvinderne med at salve Jesus til dagen efter.

Søndag

Matt 28:1-15; Mark 16:1-8; Luk 24:1-49; Joh 20:1-25

Søndag morgen, da kvinderne kommer til graven, bliver de vidne til verdenshistoriens vigtigste begivenhed! Jesus er opstået fra de døde, og Gud har godtaget Jesu offer. Jesus viser sig på forskellige tidspunkter for kvinderne, Maria og disciplene i flere omgange. Mange mennesker bliver vidne til hans kødelige og fysiske opstandelse, der bekræfter Jesu sejr over døden, djævelen og synden. Derfor kan Paulus frimodigt udbryde i 1 Kor 15:54-55: ”Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brod? ”

Glædelig påske!

Artiklen er oprindeligt fra tilliv.dk